Forside
Udviklet af: Dansk Gasteknisk Center a/s log på
Grafik

 

Hvad er Gaspro?

Gaspro er et beregningsprogram, der kan anvendes til beregning af energiforbrug og økonomisk besparelse ved installation af ny naturgaskedel i boligen. Der gives også hints ved ønske om kombination med solvarme. Du har mulighed for at se en demonstration af Gaspro, ved at vælge en af nedenstånde opgavertyper. For at lave en egentlig beregning kræves medlemskab.

Nyt efter 26. september 2015

I forbindelse med EU-implementering af Ecodesign den 26. september 2015 skal oplysninger om virknings­grader for kedler nu angives efter øvre brændværdi.

Det betyder, at når man i Gaspro vælger en kedel ses:
Modelnavn + (info1, info2)

Info1: Specifik ECO-design virkningsgrad i procent.
For kedler, hvor info ikke er tilgængelig, står der "-". Det kan skyldes, at kedlen ikke længere er på markedet eller at DGC ikke har fået oplysningen.

Info2: GASPRO’s grundlag for beregningerne. ”DGC” angiver, at data er baseret på DGC’s testprocedure for kedler med test af varme- og varmtvandsproduktion. ”Lev” angiver, at data er baseret på ECOdesign’s enkle kedeltestprogram uden test af varmtvandsproduktion. Ved manglende data bruger GASPRO default-værdier.

Medlemskab

Som medlem får du adgang til mere detaljerede oplysninger om gaskedler på det danske marked og ved at indtaste dine data, kan du få beregnet energiforbrug og økonomisk besparelse ved at installere ny kedel i boligen.

Medlemskab koster 530,00 DKK + moms, og du kan blive medlem ved at sende en mail til DGC, gaspro@dgc.dk. Du kan også kontakte din VVS'er eller dit lokale gasselskab.


Læs mere om Gaspro...

Vejledning (PDF-fil)...

Vælg opgavetype

Du skal som udgangspunkt vælge opgavetype, alt efter hvilken situation, det drejer sig om: