Banner
Forside | Bruger:

Velkommen til .

Gaspro er et beregningsprogram, der kan anvendes til beregning af energiforbrug og økonomisk besparelse ved installation af ny naturgaskedel i boligen. Der gives også hints ved ønske om kombination med solvarme. Du har mulighed for at se en demonstration af Gaspro, ved at vælge en af nedenstånde opgavetyper. For at lave en egentlig beregning kræves medlemskab.

 

Medlemskab

Som medlem får du adgang til mere detaljerede oplysninger om gaskedler på det danske marked og ved at indtaste dine data, kan du få beregnet energiforbrug og økonomisk besparelse ved at installere ny kedel i boligen.

En licens koster årligt 560,00 DKK + moms, og efterfølgende licenser til den samme kunde koster 360,00 DKK + moms. Kontakt DGC på gaspro@dgc.dk, hvis du ønsker at anskaffe en licens.


Læs mere om Gaspro...

Vælg opgavetype

Du skal som udgangspunkt vælge opgavetype, alt efter hvilken situation, det drejer sig om:

 

 

Denne licens er en personlig enkeltbrugerlicens, og giver udelukkende ovenstående navngivne licensindehaver ret til at bruge programmet. Hvis programmet anvendes af andre personer end ovenstående licensindehaver, er det et brud på licensbetingelserne (se under Aktivering).

 

 

Hvis du har problemer med aktivere , eller andre licensrelaterede problemer, så kan henvendelse ske til gaspro@dgc.dk.