Forside | Bruger:

Velkommen til .

Gaspro er et beregningsprogram, der kan anvendes til beregning af energiforbrug og økonomisk besparelse ved installation af ny naturgaskedel i boligen. Der gives også hints ved ønske om kombination med solvarme. Du har mulighed for at se en demonstration af Gaspro, ved at vælge en af nedenstånde opgavertyper. For at lave en egentlig beregning kræves medlemskab.

 

Dette er en teknologisk moderniseret version af Gaspro. Den tidligere version kan indtil videre findes på (http://gpo.dgc.dk). Beregninger/resultater er på nuværende tidspunkt identiske med den tidligere version, og i forbindelse med videreudvikling af den nye version, vil den tidligere blive udfaset.

Brugernavne og kodeord til den tidligere version, kan stadig bruges til at aktivere den nye version.

 

Som medlem får du adgang til mere detaljerede oplysninger om gaskedler på det danske marked og ved at indtaste dine data, kan du få beregnet energiforbrug og økonomisk besparelse ved at installere ny kedel i boligen.

Medlemskab

Medlemskab koster 530,00 DKK + moms, og du kan blive medlem ved at sende en mail til DGC, gaspro@dgc.dk. Du kan også kontakte din VVS'er eller dit lokale gasselskab.


Læs mere om Gaspro...

Vælg opgavetype

Du skal som udgangspunkt vælge opgavetype, alt efter hvilken situation, det drejer sig om:

 

 

Denne licens er en personlig enkeltbrugerlicens, og giver udelukkende ovenstående navngivne licensindehaver ret til at bruge programmet. Hvis programmet anvendes af andre personer end ovenstående licensindehaver, er det et brud på licensbetingelserne (se under Aktivering).

 

 

Hvis du har problemer med aktivere , eller andre licensrelaterede problemer, så kan henvendelse ske til gaspro@dgc.dk.