Banner
Forside | Bruger:

Aktivering af

Indtast det brugernavn og kodeord du har fået ved køb af en brugerlicens til programmet.

Fingerprint:

Brugernavn og kodeord
Input
Brugernavn
Kodeord

 

Hvis du har problemer med at aktivere programmet, eller hvis du af andre grunde ønsker at nulstille alle aktiveringsoplysninger for denne enhed, så kan du bruge nedenstående knap.

 

Ved at aktivere programmet accepterer du nedenstående licensbetingelser.

licensbetingelser

Følgende licensbetingelser gælder for (herefter ”programmet”) med mindre andet er eksplicit aftalt med Dansk Gasteknisk Center a/s (herefter ”DGC”).

Omfang

Der gives en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge programmet. Ved anskaffelse af en licens opnås udelukkende brugsret til programmet. Ophavsretten til programmet forbliver DGC’s.

Licensen giver én navngiven bruger (licensindehaver) ret til at bruge programmet i den aftalte periode (normalt 1 år), og det er tilladt brugeren at bruge programmet på op til 5 forskellige browserinstallationer.

Kopiering og adgang til kildekode

Det er ikke tilladt at kopiere programmet eller dele af det, eller at forsøge at gøre kildekoden læsbar ved reformatering, deobfuskering eller lignende metoder.

Begrænset garanti

DGC bestræber sig på, at programmet kører problemfrit på så mange relevante enheder som muligt. Men der gives ikke garanti for, at programmet fungerer på alle browserinstallationer, og der gives ikke generel teknisk support til eventuelle problemer i den sammenhæng.

Ansvar

DGC kan ikke gøres ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab som følge af brug af programmet.

Ophør

Hvis disse licensbetingelser ikke overholdes, er DGC berettiget til øjeblikkeligt at annullere licensen. Licenstager er i så fald forpligtet til at ophøre med at bruge programmet.

 

Klik på denne linje for at se DGC's standardbetingelser i et nyt faneblad.