Banner
Forside | Bruger:

Beregning udført med:

Bruger:

Gaspro er ikke aktiveret, og er derfor i demo-tilstand

Generelt
Bolig
  Input Beregnings-
resultat
Opvarmet etageareal [m²]  
Tilladt energibehov til opvarmning, ventilation og varmt brugsvand [kWh/år]  
 
Tilladt energiforbrug til drift af kedel [kWh/år]  
Bolig
  Input Beregnings-
resultat
 
Varmtvandsbehov [kWh/år]  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoretisk brændselsforbrug [/år]  
Teoretisk varmebehov [kWh/år]  
Nuværende varmeanlæg
Input  
 
 
 
Nuværende kedel
Input Beregnings-
resultat
Fabrikat og model
Garantiperiode [år]
Serviceanbefalinger
Årsnyttevirkning [%]  
El til drift af kedel [kWh/år]  
Nuværende forbrug
  Input Beregnings-
resultat
 
 
 
 
Antal graddøgn  
 
Normalforbrug [/år]  
Obs varmebehov [kWh/år]  
Ønsker til det nye varmeanlæg
  Input  
 
 
 
 
 
Nyt kedelanlæg
Input Beregnings-
resultat
Fabrikat og model
Garantiperiode [år]
Serviceanbefalinger
Årsnyttevirkning [%]  
Fradrag for kedlens el-forbrug [kWh/år]  
Bygningsreglementets (BR06) krav er opfyldt, hvis energiforbruget til varme og varmt brugsvand ikke overstiger: [kWh/år]  
- svarende til et naturgasforbrug på [kWh/år]  
El til drift af kedel [kWh/år]  
Nyt normalforbrug [m³/år]  
Nyt varmebehov [kWh/år]  
Energipriser (sidst opdateret: )
Input  
 
 
 
Driftsudgifter for nyt anlæg [kr./år]
  Nyt anlæg Beregnings-
resultat
 
 
Brændselsudgifter  
El-udgifter  
I alt  
Besparelse på driftsudgifter [kr./år]
  Nuværende anlæg Nyt anlæg Besparelse
0
Brændselsudgifter
El-udgifter
I alt
CO₂-besparelse
  Nuværende anlæg Nyt anlæg Besparelse
CO₂-produktion ved brændselsforbrug [kg/år]
CO₂-produktion ved el-forbrug [kg/år]
I alt [kg/år]
Finansiering
Input  
 
Lønebeløb [kr.]  
Løbetid [år]  
Rente [%]  
Skatteværdi [%]  
  Før skat Efter skat
År Rest­gæld Ydelse Renter Afdrag Ydelse Renter Netto­ydelse

Vurdering af investeringen kan bygge på en række lønsomhedsmetoder, bl.a. simpel tilbagebetalingstid og nutidsværdimetoden. I denne vurdering er nutidsværdimetoden valgt, idet den tager højde for renteniveau, skatteforhold og lånets løbetid.

Tabellens sidste kolonne udtrykker, hvad det reelt har kostet i nutidsværdi at anskaffe nyt naturgasfyr, når rentefradrag og besparelse på driftsudgifter tages i betragtning. Heraf ses, at over de et nyt naturgasfyr.

Forbehold

Denne beregning er baseret på kravene til nybyggeri i Bygningsreglement 2006 (BR06). Det beregnede naturgasforbrug er derfor et udtryk for, hvor meget energi der ifølge BR06 må benyttes, under de i beregningen angivne forhold. Det faktiske forbrug i det nye hus kan som følge heraf afvige fra det beregnede tilladte forbrug.

Beregningen er alene vejledende og udtryk for konsulentens bedste skøn over det kommende naturgasforbrug, besparelse m.v. Forbruget kan således afvige fra det beregnede ved ændringer i de angivne forudsætninger, fx ved ændring af husstandens forbrugsmønster, valg af en anden naturgaskedel end forudsat, usædvanligt koldt eller varmt vejr eller lignende.

Det er endvidere en afgørende forudsætning for beregningen, at de oplyste data om bl.a. hidtidige energiforbrug, husets størrelse m.v. er korrekte. Kontroller derfor altid, at dette er tilfældet.

Endelig er det en forudsætning, at kedel og automatik er korrekt installeret og indreguleret.

Tekniske bemærkninger