Banner
Forside | Bruger:

Mere om Gaspro

Gaspro er et beregningsprogram, der kan anvendes ved dimensionering af små gaskedler til parcelhuse og villabebyggelse.

Ved at definere forudsætninger/ønsker/krav til installationen kan programmet beregne, hvilke kedler i databasen, der er egnet. Når der herefter vælges kedel, beregner programmet den årlige besparelse ved valget.

Det kan ikke anbefales, at programmet anvendes til beregninger for huse med varmebehov på over 30.000 kWh/år, idet beregningerne her ikke er dokumenteret ved laboratoriemålinger.

Databasen

Programmet er bygget op omkring en kedeldatabase, der indeholder oplysninger om gaskedlernes effektivitet, ydelse, miljøbelastning og meget andet. Oplysningerne er fundet ved afprøvning på DGC's laboratorium eller er selvdeklarerede oplysninger fra kedelleverandørerne.

Databasen udbygges i takt med, at der jævnligt testes nye gaskedler. Derfor opdateres og videreudvikles Gaspro jævnligt, således at de nyeste gaskedler på markedet vil kunne findes i databasen.

Beregningen

I besparelsesberegningen anvendes måledata relateret til den konkrete nye gaskedel. Desuden kan det nuværende forbrug graddagekorrigeres, så det svarer til et normalår.